„Realizace opatření úspor energie na ZŠ praktické Rožnov pod Radhoštěm“Akce: „Realizace opatření úspor energie na ZŠ praktické Rožnov pod Radhoštěm“

K podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí – Prioritní osa 3. Udržitelné využívání zdrojů energie, Primární oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie nás motivoval zřizovatel, t.j. Krajský úřad Zlínského kraje, konkrétně pan radní Mgr. Josef Slovák.

Zateplení se týká celé školy – objekt A, objekt B – navzájem propojené spojovacím krčkem. Byla uskutečněna výměna oken a hlavních dveří v obou budovách, zatepleny pláště nudov, zateplen strop na budově A.

Předpokládaná úspora tepelné energie k vytápění budov – přírodní zdroje plyn – 269 GJ/rok, finanční úspora 92 tis.Kč ročně, snížení emisí CO2 o 14,9 tun ročně,

Celkové výdaje 6.285 000,- Kč.
Z toho dotace z fondů EU 2.856.00,- Kč,
dotace zřizovatele KÚ Zlínského kraje 2 921. 000,- Kč
a z investičního fondu školy 508 000,- Kč

Stavbu prováděla firma Pozemní stavitelství a.s. Zlín.

Stavba probíhala přesně podle harmonogramu prací, byla zahájena 1.7.2009 a předána 19.10.2009.

Dne 5.11.2009 byla stavba zkolaudována. Ve čtvrtek 3.12.2009 se uskuteční slavnostní předání stavby za účasti zástupců zřizovatele (Zlínského kraje), města Rožnova p.R. a realizátorů akce.

Kovárňová Anna, ředitelka školy


Z kategorie Realizace projektu úspor energie

Zaslal/a admin on 30 listopadu, 2009

!!!!! OPRAVDU ZAČÍNÁME 1.9. 2009 !!!!!!

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,.

při pohledu na staveniště v prostorách školy se množí dotazy, zda skutečně zahájíme výuku 1.9.2009. Odpovídáme: ANO

Výměna oken je hotova, do konce prázdnin budou ukončeny práce na zateplování ve vnitřních prostorách školy a v krčku, aby byl volný přístup do budovy.

Provádíme úklid, kterého se účastní všichni zaměstnanci školy. Některé rodiny nám na pomoc posílají taky své zástupce (rodiče i žáky).

Všem na tomto místě děkuji, udělalo se již velké množství práce.

Úklidové práce budou probíhat ještě tento a příští týden do 26.8.2009.

V září a říjnu budou na obou budovách pokračovat venkovní práce na zateplování (lepení polystyrenu, omítky).

Používat budeme boční vchod ze dvora, v prvních týdnech se nebudeme přezouvat v šatnách, žáci si budou nosit věci rovnou do tříd.

Kovárňová Anna, ředitelka školy

Z kategorie Realizace projektu úspor energie

Zaslal/a admin on 17 srpna, 2009

Realizace opatření úspor energie na Základní škole praktické Rožnov pod RadhoštěmRealizace opatření úspor energie na Základní škole praktické Rožnov pod Radhoštěm

Dne 1.7.2009 byla zahájena realizace projektu, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Dotace EU: 2 697 052 Kč Dotace SFŽP ČR: 158 650 Kč
Příspěvek příjemce podpory (Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm): 317 301 Kč
Investorem akce je Zlínský kraj, který se podílí částkou 2 921 000 Kč

Podrobnosti realizace projektu i průběžnou fotodokumentaci můžete sledovat na našich stránkách v nové rubrice:
Realizace projektu úspor energie

Z kategorie Realizace projektu úspor energie

Zaslal/a admin on 16 července, 2009