Literární beseda o Boženě Němcové

Jako každý rok se na ZŠ praktické Rožnov p. R. v měsíci březnu – Měsíci knihy – konala literární beseda, tentokrát na téma Život a dílo Boženy Němcové. Pestrým programem besedy děti provázela školní knihovnice. Vytvořila pro ně přímo na míru výukový materiál, se kterým žáci pracovali na interaktivní tabuli. Beseda pokračovala čtením úryvků, řízenou prací v třídních kolektivech a úkoly z pohádkových sbírek a románů. Aktivity byly doplněny audio i video záznamy s filmovými úryvky a ukázkami profesionálního přednesu. Literární beseda si kladla za úkol přilákat žáky k četbě a upozornit je na zajímavé a atraktivní tituly a spisovatele.

Pestrý program literární besedy byl ukončen drobným vědomostním testem o Boženě Němcové.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 7 května, 2013

Recitační soutěž 2013

Na počest Měsíce knihy a čtenářů se v dubnu ve školní tělocvičně uskutečnilo školní kolo recitační soutěže mezi dětmi speciálních tříd a žáky prvního a druhého stupně. Letošní zápolení recitátorů se zaměřilo na básně Jiřího Žáčka a jeho básnické sbírky. Soutěžící hodnotili učitelé i sami diváci svým potleskem a odměnou jim byli drobné reklamní materiály firmy Remak. Soutěžní napjatou atmosféru odlehčovala organizátorka recitací humorných rýmů z představovaných básnických sbírek Jiřího Žáčka.

Příští rok se můžeme těšit na dílo Jana Čarka a jeho hravé a kouzelné rýmy.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 7 května, 2013

Literární beseda spřízněných duší

Koncem prosince proběhla na ZŠ praktická Rožnov p. R. tradiční literární beseda. Její tematické zaměření nazvané „Adventní čas“ přilákalo nejen žáky prvního stupně a speciálních tříd, pro něž byla akce připravena přednostně, ale i příznivce z druhého stupně.

P1100522_vanocni_literarni_beseda_2012[1]Již název všem předznamenal, že zimní literární setkání bude námětem souviset s blížícími se vánocemi a s adventem.

V první části besedy děti myslely především na sebe a na formulování svých přání. Avšak větší část společně stráveného času žáci věnovali především vzpomínce na své blízké. Učili se formulovat a psát vánoční pozdravy, nakupovat v improvizovaném Andělském knihkupectví a bez ostychu vystupovat před publikem. Učili se, že potěšit a zaujmout své nejbližší mohou i dobře zvolenou knihou. Proto v kouzelném krámku s knižními novinkami žáci 8. a 9. ročníku v podobě krásných andělů nabízeli a představovali mladším spolužákům knižní novinky a pomáhali jim vybrat vhodný knižní dárek pro své nejdražší. Nakoupená překvapení pak děti společně balily a ukládaly pod vánoční stromeček.

Všechny překvapilo, kolik zajímavých, nápaditých a krásně ilustrovaných knih improvizované knihkupectví nabízelo. Jestli se podařilo děti motivovat k četbě, ukáže teprve čas, ale četba poutavých úryvků a představování knih se dětem zcela jistě líbily.

K našim literárním besedám již neodmyslitelně patří divadelní ztvárnění nejrůznějších příběhů nebo pohádek z knih. Letos dostala za úkol každá z pěti skupin zahrát jeden z vánočních zvyků. Žáci si nejdříve v literatuře nebo na internetu o tradicích nastudovali podrobnosti a pak je ostatním představili. Nejlépe se úkolu zhostil 8. a 9. ročník s tradiční úpravou slavnostního štědrovečerního stolu.

Závěrem čekalo na děti sladké překvapení v podobě vánočního cukroví, které si každá třída pro ostatní napekla. Všechny děti a tedy i děti naší školy, spojuje vášeň pro sladkosti. Proto se na sladkou tečku všechny bez rozdílu těšily. Slavnostní náladou a ochutnávkou kulinářských výrobků se poslední literární beseda roku 2012 definitivně ukončila.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 6 ledna, 2013

Počůral jsem se smíchy, aneb proč nás baví apríl

Kolektiv dětí ze ZŠ praktická Rožnov p. R.se v letošním školním roce literární a výtvarné soutěže knihoven ve Zlínském kraji nezúčastnil. Téma Počural jsem se smíchy, aneb proč nás baví apríl bylo velice těžké téma. Přesto díky vstřícnosti a ochotě zaměstnanců Městské knihovny Rožnov p. R. bylo našim dětem umožněno zaslat výtvarné práce na výzdobu obálky Almanachu dětských literárních prací města Rožnov pod Radhoštěm a okresu Vsetín 2012.

Ze zaslaných prací porota vybrala práci Vojtěcha Pohořelského, Sebastiána Poláška, Davida Bolka a Kristýny Menšíkové a vyzdobila jimi obálku vydaného almanachu. Děkujeme.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 23 dubna, 2012

Recitační soutěž 2012

Na počest Měsíce knihy a čtenářů se ve třídě s žákovskou i učitelskou knihovnou i v letošním školním roce uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Divákům i soutěžícím se představilo 45 recitátorů se svými básněmi. Hodnotili třídní učitelé i sami diváci svým potleskem. Letošní kolo recitační soutěže jsme zpestřili představováním díla Jiřího Žáčka a recitováním ukázek básní z jeho básnických sbírek. Příští rok se proto můžeme těšit na básničky z Aprílové školy či básničky ze sbírek Kdo nevěří, ať tam běží! a Dobrý den, dobrou noc.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 12 dubna, 2012

Bratři Čapkové trochu jinak

V předvánočním čase proběhla na ZŠ praktická Rožnov p. R. literární beseda, která tematicky navazovala na canisterapii a na návštěvu chovatele štěňat, tedy na výukový program, který byl v rámci enviromentální výchovy zaměřený na život psa. Pes byl dětem na zmíněných akcích, včetně literární besedy, představován jako přítel člověka a živý tvor, o kterého je třeba pečovat a za kterého je třeba nést zodpovědnost.

Bratři Čapkové trochu jinakAby zimní literární setkání námětem souviselo s daným tématem, zaměřili jsme pozornost na dílo Karla Čapka a to především na knihu Dášenka čili život štěněte a současně na dílo Josefa Čapka, které bylo na besedě reprezentováno knihou Povídáním o pejskovi a kočičce.

V první části besedy se děti seznámily s životopisy a s díly obou bratrů. Krátký výklad zpestřili dva dobrovolníci, kteří ztělesnili oba spisovatele tím, že během výkladu představovali předem připravené rekvizity charakterizující činnost, dílo nebo zálibu týkající se dané osoby. Propriet posléze děti využily při plnění kvízových otázek v písemném opakování životopisů obou spisovatelů.

Beseda dále pokračovala čtením úryvků z knížek, řízenou kolektivní prací s knihami a v neposlední řadě poslechem audio záznamu s úryvky a profesionálním přednesem.

Divadelní nastudování příběhu Josefa Čapka „Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort“ bylo pro třídní kolektivy i v letošním školním roce velkou výzvou. Děti si povídání předem přečetly a posléze si přidělený úsek příběhu nastudovaly a ostatním zúčastněným v druhé části besedy pomocí předem připravených rekvizit i kulis divadelně ztvárnily. Na závěr ještě tentýž příběh shlédly z CD a porovnaly s vlastním podáním.

Pestrý program literární besedy byl ukončen velkým kuchařským dobrodružstvím. Ochutnávka předem upečených dortů – tvarohového, ovocného, šlehačkového a piškotového, se obrazně řečeno stala „malou třešničkou na dortu“ na uskutečněné literární besedě.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 16 ledna, 2012

Cestování časem

Při hledání námětu, na v letošním školním roce poslední literární besedu, jsem se nechala inspirovat filmem režiséra Karla Zemana z roku 1955 – Cestou do pravěku.

Cestování časemToto téma nejen navazuje na probírané učivo, ale současně umožnilo připravit žáky naší školy na dobrodružnou výpravu, která je čeká na konci školního roku na školním výletě v DinoParku Ostrava.

V této literární besedě s příznačným názvem „Cestování časem“ na žáky již tradičně nečekala jen zábava, ale i poučení. Žáci se v ní kreativní a tvořivou formou učili pracovat s odbornou literaturou i beletrií.

Se spirálou času si děti prošly Velkým třeskem, dostaly se do doby ledové, Třetihor, Druhohor, Carbonu a Siluru. Poznaly, jakými mnohotvárnými změnami prošla Země a život na ní. Seznámili se s knihami o vývoji života na Zemi, o dinosaurech, o původu a vývoji člověka, o způsobech jeho obživy a o počátcích jeho kultury.

V odborné literatuře si žáci prohlédli kostru vyhynulých pravěkých zvířat, vybrané kosti podle nákresu modelovali a následně je v rolích paleontologů a archeologů vykopávali v miniaturní prehistorické krajině. Prožitkovou formou se tak učili porozumět odborným názvům a pojmům a zábavnou formou poodhalovali tajemství vzniku života na zemi. Také se učili orientovat v odborném textu, vyhledávat v něm důležité informace a zaznamenávat je.

Při prohlížení výpravných ilustrací Zdeňka Buriana a shlédnutí ukázek z fantasticko – naučného filmu Cesta do pravěku se žáci dokonale vcítili do rolí pravěkých lidí a zažili s nimi mnohdy nebezpečná dobrodružství.
V samém závěru byly děti četbou poutavých úryvků a představováním knih Eduarda Štorcha a Josefa Augusty motivovány k jejich četbě.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 4 května, 2011

Literární beseda – bratři Grimmové

30. listopadu se na ZŠ praktická Rožnov konala literární beseda, která tematicky navazovala na podzimní „Šípkobraní“.

Letošní ročník besedy byl zaměřen na dílo bratří Grimmů, které proslulo v německé i světové literatuře. Většinu pohádek obou bratrů děti již z dřívějška důvěrně znaly z mnoha různých zpracování. Nevěděly však, že prvními, kdo tyto pohádky posbírali a zapsali, byli právě bratři Grimmové.

Pohádky jako Jeníček a Mařenka, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka, Červená Karkulka, Neposlušná kůzlátka a mnoho dalších se staly známými ne jen v Německu, ale i po celém světě. Oblíbenými a žádanými se staly pro svůj nesporný půvab, který těmto pohádkám vtiskla magičnost, komunikace lidí se zvířaty, morální patos boje dobra se zlem a pestré neopakující se náměty.

Šípková Růženka a sbírky lidových pohádek bratří Grimmů se proto staly námětem i pro naše podzimního literárního setkání.

V první části besedy se děti seznámily se stručnými životopisy a s dílem bratří Grimmů. V další části následovala řízená práce se sbírkami pohádek a poslech pohádky Šípková Růženka v mimořádně citlivém podání Karla Högera.

Divadelní nastudování pohádky Šípková Růženka bylo pro děti velkou výzvou. Proto si kolektivy zúčastněných tříd pod vedením svých učitelů vybraly jednu část pohádky, zhotovily kulisy i kostýmy a přidělený úsek pohádky zdramatizovaly. Tato část besedy se shledala s velkým ohlasem.

Po divadelním představení následoval vědomostní kviz zaměřený hlavně na rozšiřování slovní zásoby, mluvený projev, literární styly a práci s knihou.

Pestrý program zajistil, že děti odcházely z besedy obohacené, spokojené a nadšené.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 6 ledna, 2011

Jakou barvu má svět?

Kolektivy dětí 3. a 5. ročníku a speciálních tříd ze ZŠ praktická Rožnov p. R. se v letošním školním roce úspěšně účastnily 10. ročníku literární soutěže dětských autorů – O poklad strýca Juráša s tématem, které opěvuje pestrost a barevnost světa – „Jakou barvu má svět?“.
Jakou barvu má svět?Tuto soutěž vlastní literární tvorby vyhlásily pro děti od 6 do 15 let v roce 2000 knihovny ve Zlínském kraji. 15 porotců z řad knihovníků, učitelů, spisovatelů a novinářů v ní každoročně hodnotí ve čtyřech kategoriích prózu, poezii a komiks. Do letošního ročníku krajské soutěže přispělo celkem 697 dětí z 86 škol. Báseň dětí 3. a 5. ročníku „Barevný svět“ vyhrála ve své kategorii v okrskovém a okresním kole a pak spolu s dalšími nejlepšími pracemi postoupila do kola krajského, kde se umístila na 2. místě.

Pro děti bylo tvoření básně velmi zajímavé a inspirující. Uvědomovaly si, že svět není jen černobílý jako šachovnice, ale že je krásně různorodý, pestrý… prostě barevný!

Zamýšlely se nad symbolikou barev a pokládaly si otázky k zamyšlení: Mají slova barvu? Mohou barvy léčit? Umíš napsat modrou báseň? Přijdeš na Zelený čtvrtek oblečen do zelené? Co je bílého na Bílé sobotě? Jaké to je být barvoslepý? A jaké vidět svět očima psa? Jaké je vůbec nevidět? Mohou ublížit růžové brýle? A co černé myšlenky? Jsou horší černé díry ve vesmíru než bílá místa v naší paměti…?

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 1 června, 2010

Místo sladkostí banán nebo jablko

Evropská unie spolu s ministerstvem zemědělství, školství a zdravotnictví ČR si uvědomuje, že naše strava má řadu nedostatků: nadměrný energetický příjem, přebytek tuků, cukrů a soli a nedostatečný příjem vitaminu C i vlákniny. S vědomím, že postoje k jídlu se formují již od útlého věku a správné stravování významně ovlivňuje zdraví člověka, dala Evropská komise podmět ke vzniku programu s názvem „Ovoce do škol“.

Místo sladkostí banán nebo jablkoTento projekt je určen žákům prvních až pátých ročníků základních škol, které se do projektu přihlásily. Jedná se o dodávku čerstvého ovoce a zeleniny a balené ovocné a zeleninové šťávy bez chemických přísad. Dodávané produkty dostávají děti na přihlášených školách zdarma. Většinu nákladů na program – 53 milionů korun – pokryje dotace z Evropské unie a dalších 20 milionů poskytne ze svého rozpočtu stát. Opatření má vést ke snížení dětské obezity a má podpořit správné stravovací návyky u dětí. Zásadní úlohu v tomto procesu hraje samozřejmě rodina, ale tvůrci programu Ovoce do škol si uvědomili, že stravovací návyky dětí může citelně ovlivnit i škola.

Proto i ZŠ praktická Rožnov p. R. je jednou z 2 800 škol, ve kterých se rozdává dětem 1. stupně ovoce a zelenina zdarma.
K zajištění úspěšné realizace programu Ovoce do škol jsme pro děti na naší škole připravili literární besedu na téma zdravá výživa. Cílem doprovodného programu bylo děti nejen pobavit a poučit, ale i posílit efektivitu projektu.

Učitelé hravou formou žákům představili všechny druhy ovoce a zeleniny. Pomocí věrných napodobenin vařili s dětmi ve velkých hrncích ovocné a zeleninové saláty a se zástupci družstev formou připravených referátů, kreseb a čerstvých ukázek přibližovali ostatním skupinám jednotlivé produkty. Zaměřili se hlavně na výživnou hodnotu, užití a pokrmy. V další části besedy se děti seznámily s kuchařkami a odbornou literaturou věnující se zdravé výživě. Pod vedením svých učitelů vymýšlely motta nebo hesla zaměřená na výživu. Silný zážitkový náboj měla aktivita zaměřená na představivost a spolupráci ve skupině. Děti pomocí gest a posunků ztvárňovaly ovocné a zeleninové hádanky. Zaujala je i tajuplná ochutnávka se zavázanýma očima nebo ochutnávka mražených, sušených i zavařených produktů. Některé skupiny se snažily proniknout do tajů zdravého stravování pomocí sestavování zdravých jídelníčků a přípravou jednoduchých salátů. Přípitkem jablečným moštem se děti s besedou rozloučily.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 12 dubna, 2010

My se čertů nebojíme

Na doby, kdy jsme se čertů báli víc než máminy rákosky, zavzpomínaly začátkem prosince děti ze ZŠ praktické v Rožnově p. R. na literární besedě s příznačným názvem „My se čertů nebojíme“.

Bylo zajímavé, že pravého a nefalšovaného čerta nikdo nikdy neviděl, a přece všichni věděli, jak čert vypadá. Popis čerta s pokřiveným charakterem, vzbuzujícího hrůzu a strach, zvládly všechny děti bezchybně. Popisovaly nejen jeho vzezření a kvalitu jeho kouzel, ale i hierarchii panující v českém pekle – čerty plesnivce i Lucifery. Během besedy děti malovaly, vymýšlely netradiční konec k pohádce Boženy Němcové – Čert a Káča, vyhledávaly ilustrace čertů v pohádkových knihách a sestavovaly seznam pohádek, ve kterých figurují čerti.

Naši předkové přidělili čertovi úlohu zla a nechali ho zabydlet i v naší řeči. Všechny překvapilo, jak často si jméno všudypřítomného čerta bereme do pusy, aniž si to uvědomujeme. V průběhu besedy se vzpomnělo na nespočet čertovských pořekadel a frazeologismů. Např. -Čert aby to vzal! Nečerti se! To je čertovo znamení. Kam čert nemůže, nastrčí ženskou. Bojí se ho, jako čert kříže…

Na besedě panovala nevšední tajuplná atmosféra, kterou pomohly naladit i samy děti. Rozsvítily desítky nápaditě zdobených svícnů s čerty, anděly a Mikuláši, které jsou nyní ke shlédnutí v dětském oddělení Městské knihovny Rožnov p. R.

Bronislava Pleváková

Z kategorie Žákovská knihovna

Zaslal/a admin on 17 prosince, 2009