VELKÁ ZMĚNA V RECYKLOHRANÍ OD 1. 9. 2016

Prosíme Vás, abyste nenosili VELKÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE, už nemáme možnost dávat je do recyklace. Řešte jejich likvidaci odvozem do sběrného dvora.
Upřesňujeme spotřebiče, které označujeme jako VELKÉ a nebudeme od Vás odebírat:
Lednice, mražáky, myčky, pračky, sporáky, televize, PC monitory…
Nadále sbíráme JENOM malé spotřebiče: např. fény, kulmy, varné konvice, malé vařiče, přehrávače…
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci při recyklaci.

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 27 září, 2016

Recyklohraní 2015

Program Recyklohraní pokračuje i ve školním roce 2015 – 2016

 

Sbíráme:

  • vysloužilá elektrozařízení
  • baterie
  • plastové vršky

Kamarád

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 25 září, 2015

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 4 televize, 2 monitory a 655 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO². Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 4 televize, 2 monitory a 655,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 16,78 MWh elektřiny, 1 146,09 litrů ropy, m³ vody a 0,35 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,16 tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 13,47 tun.“

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 23 června, 2015

Stejně jako každý rok končíme před prázdninami s recyklací. Proto poslední možnost donést vysloužilé elektrospotřebiče, plastové vršky, baterie je pondělí 8.6.2015. Další termín k odevzdání spotřebičů, baterií a plastových vršků bude po prázdninách v úterý 1.9.2015.

Děkujeme

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 1 června, 2015

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 16 televizí, 6 monitorů a 323 kg drobného elektra

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklohraní ušetřili životnímu prostředí. Víme také o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4 roky provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 16 televizí, 6 monitorů a 323,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 11,17 MWh elektřiny, 621,05 litrů ropy, 47,14 m³ vody a 0,36 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,33 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 9,46 tun“.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 2 července, 2014

Informace pro rodiče a veřejnost

Poslední termín na odevzdání vyřazených elektrospotřebičů, baterií, vršků a hliníku pro Damiánka je v tomto školním roce úterý 17. června 2014.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další s novým školním rokem 2014/2015.

Za školní družinu
Iveta Marková

Z kategorie Ekologie, Recyklohraní, Školní družina

Zaslal/a admin on 12 června, 2014

S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou k ochraně životního prostředí

Za rok 2012 se nám podařilo odevzdat k recyklaci 8 televizí, 18 monitorů a 334kg drobného elektrozařízení.

Díky celostátnímu programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět se nám podařilo nejen poučit a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí. Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou recyklaci vybraného elektrozařízení. V rámci Recyklohraní žáci třídí již nepoužívané televizory, monitory a drobné spotřebiče. S pomocí tzv. LCA analýzy dat můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme naším aktivním přístupem přírodě ušetřili. Můžeme také spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 8 televizí, 18 monitorů a 334 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 0,94 MWh elektřiny, 22,95 litrů ropy, 5,71 m3 vody a 0,08 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,24 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 1,24 tun“.

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 24 června, 2013

Nejlepší sběrači za školní rok 2010/2011

Filip Kretík 1.místo (sběru plastových vršků)
Matyáš Kaluža 1.místo (sběr elektrospotřebičů)
Klára Bambuchová 1.místo (sběr baterií)
Libor Křenek 1.místo (sběr ve všech kategoriích)

Blahopřejeme a těšíme se na další vyhlášení nejlepších sběračů.

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 9 ledna, 2012

Soutěž Věnuj mobil

Věnuj mobil

SOUTĚŽ VĚNUJ MOBIL A VYHRAJ VÝLET PRO SVOU TŘÍDU JE PO ROCE OPĚT TADY

V rámci školního recyklačního programu Recyklohraní, kterého se účastní přes 2 500 škol, vyhlásil ASEKOL druhý ročník soutěže Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. Úkolem je sbírat mobilní telefony a 3 školy, které jich odevzdají nejvíc v přepočtu na žáka, vyhrají zážitkový výlet pro jednu třídu v České republice dle vlastního výběru. Všechny školy získají za sebrané mobily body na své účty. Soutěž potrvá do 25. ledna 2012 a výsledky budou vyhlášeny v dubnu 2012. Mobilní telefony noste do školní družiny. Děkujeme.

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 15 listopadu, 2011

Recyklohraní ve škole

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO – KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny v prostorách naší školy. Každý žák může do školy nosit vysloužilé drobné elektrospotřebiče, mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač, baterie a akumulátory.

Naši žáci se také zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných nebo fotografických úkolů a kvizů z oblasti třídění a recyklace odpadu, které organizátoři projektu zadávají.

Za nasbírané a vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získává naše škola body, za které žákům v katalogu odměn bude moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.

Rodiče a přátelé školy, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, pošlete je po dětech do školy. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn.

Od začátku školního roku plníme úkoly dlouhodobého školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ.

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 8 března, 2011

Příběhy našich dědečků a babiček

Rádio – Tesla

Každá neděle je u nás stejná. Maminka vaří sváteční oběd, my lenošíme, hrajeme si s bráškou… Po obědě je u nás vždy doma na nedělní pohádku z rádia. V pokoji voní káva se sladkou dobrotou na stolečku, každý si najde svoje oblíbené místo na pohovce…Nedělní pohádka začíná. Babička podřimuje, maminka s tatínkem vychutnává kafíčko…tak tomu snad bylo už hodně, hodně dávno, možná od té doby, co naši prarodiče dostali svatební dar – „rádio“. Máme ho dodnes na svém místě v chalupě. Je to sice už jen památka na zašlou slávu, jeho elektronky už dávno vyhasly. Možná by ho oživil nějaký sběratel, ale nevadí, své si odsloužil. Kolik musel přehrát písniček a zpráv a pohádek. Babička ráda vzpomíná na četbu na pokračování. Přes den bylo hodně práce na poli a večer se poslouchalo…aby se nekazily oči při čtení. Televize tenkrát ještě nebyla. Vlastně ani počítač, videa, mobily. Dnes už si to téměř nikdo neumí ani představit. Jen ty pohádky zůstaly a věřím, že zůstanou…Až budu velká a budu mít své děti, určitě se budeme taky těšit na nedělní odpoledne s pohádkou.

Klárka Bambuchová

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 2 března, 2011

Sešlápni, ušetříš

Naši žáci se také zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných nebo fotografických úkolů a kvizů z oblasti třídění a recyklace odpadu, které organizátoři projektu zadávají.

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 1 března, 2011

Co se sbírá ve školním roce 2010/2011

image002

Co se sbírá ve školním roce 2010/2011?

  • Baterie
  • Plastové vršky
  • Elektrozařízení

!!! Nesbíráme velkou bílou elektroniku !!!
(ledničky, mrazáky, pračky, myčky, trouby)
Děkujeme za pochopení!

Školní družina

Z kategorie Recyklohraní

Zaslal/a admin on 7 října, 2010