Den země

Při letošních oslavách Dne Země jsme se nechali inspirovat publikací Poklad z hlubin, kterou vydal Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc a připravili jsme podle něho tématický den přizpůsobený potřebám žáků a školy. Publikace nás inspirovala k hledání nových přístupů a nabídla nám plno nápadů a podnětů v práci s našimi žáky.

Den zeměPodle vzoru publikace jsme se na Den Země věnovali ropě jako surovině, ropě jako zdroji energie, ale i ropě jako zdroji druhotného znečištění.

Na sedmi stanovištích, pod vedením učitelů i žáků 2. stupně, děti získávaly informace o ropě jako surovině a informace o vzniku ropy či vlastnostech ropy. Třídily výrobky z ropy a jiných materiálů, diskutovaly nad shlédnutým úryvkem filmu Ropáci, převážely ropu (vršky od PET lahví) na provizorních tankerech a odstraňovaly následky ropných havárií – čistily zvířátka znečištěná ropou. Na dalším stanovišti děti z plastového odpadu vyráběly ropnou plošinu a nad tímto plastovým odpadem diskutovaly o recyklaci a nutnosti třídit odpad . U mapy diskutovaly o zásobách ropy, přepravě ropy a ropovodech. V závěru výukového programu pak děti zpívaly a hrály na hudební nástroje z plastu nebo plastového odpadu.

Fantazii se meze nekladly, takže si děti zahrály na kbelíky, slánky, štěrchátka z vršků, hřebínky, plastové pytle, plastové činely z lahví apod.

Součástí oslav Dne Země na škole byla i každoroční účast na očistě našeho města a účast na rožnovské ekologiádě, na které si děti prověřily své znalosti přírody.

Ve spolupráci se SVČ Rožnov p. R. děti uklízely břehy řeky Bečvy a okolí naší školy.

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 23.5.2011

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky

Další: