Informace pro rodiče na školní rok 2010/2011

Vážení rodiče,
pro zlepšení a zjednodušení spolupráce mezi školou a rodiči Vám zasíláme tyto informace:

adresa školy: Tyršovo nábřeží 649, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefony: 571 654 165 nebo 571 625 287
fax: 571 654 165
mobil řed.školy: 734 495 825
e.mail: zsproznov@iol.cz
www.stránky: zsproznov.cz

Využívejte záznamníku u telefonu, je v provozu 24 hodin denně.

Omlouvání žáků

  • rodiče mají povinnost nejpozději do 2 dnů oznámit důvod absence dítěte (stačí vzkaz na záznamníku – jméno žáka, délka absence)

  • žáci, kteří se stravují v jídelně, mají nárok na oběd jen první den absence. Při absenci delší než 1 den je proto potřeba hned 1.den absence do 13,00 hod odhlásit žáka ze stravování

  • z nepřítomnosti ve škole omlouvá žáka jeho zákonný zástupce
    Pokud jsou problémy s docházkou žáka nebo žák nedodržuje léčebný režim a při nemoci se toulá venku, ověří si škola nemoc u lékaře.

Při neomluvené absenci žáka do 10 hodin je povinností třídního učitele sepsat záznam o pohovoru s rodiči. Při neomluvené absenci žáka nad 10 hodin zve rodiče na pohovor školská výchovná komise, při neomluvené absenci nad 25 hodin řeší s rodiči záškoláctví školská přestupková komise za přítomnosti sociálního kurátora.

Uvolňování žáků během vyučování

K vyřizování rodinných záležitostí, návštěvě lékaře atd. napište žákům písemnou omluvenku do deníčku nebo žákovské knížky. Je potřeba uvést datum, který den máme žáka pustit ze školy a v kolik hodin. Lze se také dohodnout telefonicky. SMS ne, nejsou průkazné. Pokud nebude mít žádost o uvolnění žáka dříve ze školy všechny náležitosti, žák nebude uvolněn.

V případech, kdy máme podezření na záškoláctví žáka, vyžadujeme vždy telefonický nebo osobní kontakt rodiče se školou.

Informace o zdravotním stavu žáka

  • rodiče mají povinnost oznámit škole změny ve zdravotním stavu dítěte, pokud mají vliv na plnění úkolů především v tělesné výchově, při plavání, bruslení, dopravní výchově, školních výletech atd.

Odhlášky obědů

  • vždy 1 den předem, nejpozději do 13,00 hod. První den absence žáka máte možnost vzít si jídlo do jídlonosiče domů. Druhý den musí být odhlášen, jinak jsme povinni účtovat plné náklady na oběd – tj. asi 40,00 – 50,00 Kč dle kalkulace ved. ŠJ. Ve vlastním zájmu na odhlášky dbejte. Odhlásit oběd lze u TU, v ředitelně školy, u kuchařek, vzkazem na záznamníku.

Pokud máte jakékoliv dotazy a připomínky k provozu školy, obraťte se na vedení školy denně od 7,00 do 15,00 hod, po dohodě i jinou dobu.

Těšíme se na spolupráci

Kovárňová Anna, řed. školy

V kategorii Info pro rodiče

Příspěvek zaslal/a admin on 31.8.2010

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky