Návštěva archeoparku v Chotěbuzi

Díky grantu MěÚ Rožnov p.R. a finanční podpoře ZŠ praktické v Rožnově se pro žáky ZŠ praktické Rožnov na konci školního roku 2009/2010 uskutečnila poznávací výprava do archeologické lokality Chotěbuz – do jedné z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínska. Výlet měl za úkol přiblížit žákům způsob života, tradice a zvyky v raně středověkém hradišti. Díky výukovému programu pořádaném zaměstnanci archeoparku, měli žáci možnost prakticky nahlédnout do života lidí od poloviny 8. století až do konce 11. století. V replice původního slovanského opevnění si žáci mohli uvědomit rozdíl mezi blahobytem a pohodlným životem lidí dnešní doby a mezi životem našich předků. Výukový program umožnil žákům pozorovat spojení tehdejšího lidu s přírodou a sledovat vývoj jejich obrany, obživy a obydlí. Součástí výpravy byla i návštěva Rybího domu, který nabízí prohlídku obřích akvárií s rybami našich řek a rybníků. Jejich prohlídkou jsme přispěli k plnění enviromentání výchovy a k uvědomění si potřeby pečovat o čistotu našich řek a rybníků.

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 14.9.2010

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky