Pátrání po přítomnosti vydry říční na řece Bečvě

Vydra říční je šelma z čeledi kunovitých, která se specializovala na pohyb a lov ve vodním prostředí. Vydry jsou nejdokonalejší plavci ze všech šelem. Ve vodě se pohybují s neobvyklou lehkostí a ladností. Zvíře poznáme podle protáhlého válcovitého těla, dlouhého u kořene zesíleného ocasu a krátkých končetin s plovacími blánami. Její smyslové orgány (zrak, čich a sluch) jsou na malé hlavě umístěny v jedné rovině, aby i po vynoření jen malé části hlavy zjistila, co se děje nad hladinou. Při jídle je velice hlučná. Hlasitě mlaská, když svými ostrými zuby drtí kosti a schránky svých kořistí.

Otter profile

Člověk má k vydře rozporuplný vztah. Někteří lidé ji obdivují a jsou vydrou okouzleni pro její neutuchající zvědavost a hravost, ladnost a eleganci pohybů, či pro její zvědavost a inteligenci. Avšak existuje i druhá část lidí, která se nerozpakuje použít proti vydře násilí, aby ji vypudila ze svého revíru kvůli škodám páchaným na majetku.

A jak poznáme přítomnost vydry? Přítomnost vydry se dá zjistit nepřímo podle zbytků potravy na kamenech u vody a podle stop na měkkém podkladu: mají charakteristický tvar a obvykle jsou vidět i otisky plovacích blan. Dále také podle trusu, který vydra ukládá na viditelných místech a značkuje tak své teritorium. Vydřin trus se pozná podle protáhlého tvaru a přítomnosti rybích šupin, kostí a jiných nestravitelných zbytků.

Vydra říční byla ještě počátkem minulého století běžným obyvatelem všech řek, říček, zarybněných potoků a rybníků. V současné době patří mezi druhy, kterým je v posledních letech věnována zvýšená pozornost. Stala se jedním ze symbolů evropské ochrany přírody. Ve většině průmyslových zemí Evropy je vydra řazena mezi druhy kriticky ohrožené nebo vymizelé.

Proto i děti ze ZŠ praktická Rožnov p. R. v ekologickém kroužku věnovaly vydře říční svoji pozornost. Pod vedením vyhledávaly v literatuře i na internetu možné faktory ohrožující vydru říční, seznámily se s jejím způsobem života a obdivovaly nespočetné fotografie jejího akrobatického plavání. Se svým odborným průvodcem Michalem Šulganem ze SVČ v Rožnově p.R. se také vydaly pátrat do terénu po stopách dokazující přítomnost vydry na rožnovské Bečvě. Důkaz o pobytu vydry našly děti hned pár metrů od školy pod mostem. Objevily tam na velkém kameni u břehu zbytky potravy a trus. Další důkazy pobytu vydry objevily i při hledání podél břehů Bečvy. Děti si také na výpravě prakticky ověřily, že i rožnovská vydra je ohrožena úbytkem stanovišť, ve kterých by měla zajištěné příznivé životní podmínky. Děti zjistily, že vlivem zúrodňování pozemků, úpravou a napřimováním koryt vodních toků, kácením břehových porostů, rozšiřováním průmyslové a bytové zástavby, nedostatkem soukromí, ale i znečišťováním vodních toků a kulminací škodlivin ve vodě, dochází k neustálému zmenšování plochy a počtu stanovišť poskytujících dobré životní podmínky vydře říční. Děti si ověřily, že i rostoucí doprava a počet automobilů na cestách každoročně zvyšuje počet zvířecích obětí a tedy i vyder. I v nejbližším okolí Rožnova p.R. zahyne na silnicích mnoho vyder.

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 8.3.2011

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky