Školní družina

Samostatná místnost pro dvě oddělení, část provozu funguje jako klub bez věkového omezení, řízená zájmová činnost romských dětí.

Cílem školní družiny při základní škole praktické je:

  • zaměřit se na zdokonalení sebeobsluhy žáka, udržování osobní hygieny, pomoc dětem mladším a méně samostatným

  • věnovat pozornost romským dětem a dětem ze slabších sociálních vrstev – zejména v přípravě na vyučování. Vytvoření citových vazeb k vychovatelce, vybudovat zájmové sféry, kroužek DOLÍNEK využít pro školní akce a reprezentaci školy

  • podchytit zájem o práci, zapojit děti do kolektivní činnosti věnovat zvýšenou pozornost logopedii, dětem s vadou řeči, dětem s malou slovní zásobou a malými vyjadřovacími schopnostmi

  • budováním zájmové sféry u dětí pokusit se postupně vypěstovat trvalé zájmy pěstovat smysl pro zodpovědnost, schopnost sebekontroly, sebehodnocení a hodnocení druhých

  • vytvořit kolektiv spojený citovými vazbami, odstraňovat rasovou nenávist, pěstovat úctu ke starším vrstevníkům a taky slabším jedincům

V kategorii

Tento příspěvek zaslal/a admin on 19.2.2013

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.