„Včelařů ubývá. Posílíte jejich řady?“

Pan Vítězslav Vrána, včelař tělem i duší. Včelařství ho oslovilo již v mládí – první vlastní včelstvo dostal ve čtyřiceti letech. Nyní včelám věnuje veškerý svůj volný čas.

Přáním dětí i učitelů ZŠ praktická Rožnov bylo nahlédnout panu Vránovi pod pokličku, a proto ho požádali, zda by ho mohli navštívit a pozorovat ve Viganticích při práci ve včelíně. Včelař souhlasil. Všichni se těšili, ale také trochu obávali. Báli se totiž žihadel! Hostitel návštěvníky zbavil obav hned na začátku, kdy řekl: „Tohle jsou hodné včely, které se jen tak nerozzlobí a při plnění bezpečnostních požadavků nehrozí od včel nebezpečí přímého napadení. Pro případ však mám k dispozici potřebné antialergické léky, které lze při včelím bodnutí použít. Samozřejmě mám připraveny klobouky, obleky a sítě proti bodnutí.“
Náplní toho nevšedního setkání bylo úvodní krátké vystoupení majitele úlů na zahradě, ve kterém připomenul délku své včelařské praxe a základní údaje o úlech, včelstvech, přírodních podmínkách lokality a nezbytné péči o úly. Nevynechal ani životní cyklus matky, dělnice a trubce, nemoci a jiné ohrožení včelstev, rojení včel a složení medu.

Pak následovala prohlídka zařízení, ukázka pomůcek a potřeb, ukázka stáčení medu a tavení vosku, otevření jednoho z úlů s mírnými včelami a ukázka manipulace s nimi.

V poslední části setkání včelař nabídl ochutnávku vytočeného medu a voskových víček se zbytky medu. Děti si v diskuzi připomněly pečení medových perníčků a dospělí vůni teplé medoviny. Učitelé v závěru s dětmi vyhodnotili význam živočichů v přírodě i pro člověka, připomněli uplatňování zásad bezpečného chování ve styku se živočichy a vyzdvihli aplikaci praktického poznávání přírody.

Pan Vrána ukončil setkání skvělým pohoštěním své manželky a pozvánkou na další setkání. Loučil se slovy: „Včelařů ubývá. Posílíte jejich řady?“

Pro studenty a učitele: www.vcelky.cz

Bronislava Pleváková

V kategorii Ekologie

Příspěvek zaslal/a admin on 1.9.2010

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky

Předchozí: